2008-04-14

Чи стане нова державна регіональна політика новою національною ідеєю для України?"Регіональні суперечності - реальний виклик майбутньому". Саме ця теза була винесена в преамбулу презентації нової Концепції державної регіональної політики для обговорення учасникам Міжнародної конференція з питань регіональної політики в Україні, яка з 3 по 4 квітня цього року проходила в Ялті.


Як запобігти цьому виклику? Яку ідею запропонувати людям, і чи не могла б ця ідея стати загальнонаціональною? На ці та інші питання відповідь намагалася знайти влада. І не просто у вигляді абстрактної дискусії, а запропонувала для детального обговорення проект конкретного документу. На розсуд вітчизняних та іноземних експертів було внесено проект нової Концепції державної регіональної політики.

Організаторами Міжнародної конференції виступили Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Міністерство регіонального розвитку й будівництва України, а також Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України.

Поважний міжнародний форум проводився за підтримки Української асоціації місцевих і регіональних влад, Делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, Швейцарського Бюро Співробітництва в Україні та Центру досліджень з питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі Української асоціації місцевих і регіональних влад. Усього в роботі конференції взяли участь понад 200 чоловік, серед яких були і представники ряду європейських держав, у тому числі Австрії, Бельгії, Угорщини, Німеччини, Росії, Швейцарії, Франції, Туреччини, тощо.

У ході конференції відбулося засідання робочої групи Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи а також розглянуто питання виконання Україною своїх зобов'язань перед Радою Європи у сфері місцевого і регіонального розвитку.


Експерти дослідили стан правового регулювання місцевого самоврядування в Україні та обговорили процес пошуку власної моделі децентралізації державної влади з дотриманням принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування. Зокрема, було констатовано, що основним чинником, що впливає на збереження роз'єднаності України залишається відсутність національної ідеї, як позитивного міфу про країну, який був би "прийнятним та об'єднував різні регіони держави". Важливим фактором дестабілізації є також диспропорція в економічному розвитку регіонів і неефективність державної регіональної політики.

Які ж перспективи України в подоланні можливих міжрегіональних суперечностей ?

Їх оцінив Президент Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Явуз Мілдон. Насамперед, він відзначив, що Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи активно співпрацює із представниками української влади й делегацією України в Конгресі. "Немає ідеальної демократії. Україна - одна з небагатьох держав Європи, що без яких-небудь застережень ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування. Ми з розумінням ставимося до труднощів, які існують в Україні, тому вже в четвертий раз організовуємо конференції з тематики регіонального розвитку України", - сказав пан Мілдон. За його словами, проблеми, які виникають перед такою великою за територією й населенням країною, як Україна, відрізняються від проблем більш маленьких щодо цього країн Європи. Розуміючи це, у Раді Європи з увагою поставилися до процесу розробки нової концепції державної регіональної політики України й на прохання профільного українського міністерства вже готовлять експертизу цього документа.

Явуз Мілдон відзначив, що Рада Європи усвідомлює усю розмаїтість організації самоврядування в європейських державах і не нав'язує якусь одну певну модель Україні. Єдиний принцип, на якому він наголосив, - регіональні органи влади повинні брати на себе повноваження не муніципалітетів, а певні компетенції
центральної державної влади. Також пролунала думка, що українському уряду варто скористатися вигідним географічним розташуванням своєї країни й, зважаючи на те, що вона граничить із Європейським Союзом, розвивати з ним плідне співробітництво.

Свою точку зору висловив також Міністр регіонального розвитку й будівництва України Василь Куйбіда. Зокрема, він відзначив, що мета державної регіональної політики для будь-якої країни - це прагнення детенізувати економічний, політичний, соціальний, інформаційний, культурний простори й створити такі умови, щоб кожен громадянин міг себе реалізувати й отримати певні належні публічні послуги на рівні держави або місцевих органів самоврядування. Цікавою тезою були слова Міністра про те, що Україна зараз не тільки не може досягти цієї мети, але навіть і рухається не в тому напрямку. "Статистика свідчить, що ми, навпаки, віддаляємося від цієї мети. А це не сприяє ні консолідації націй, ні розумінню один одного. Виходить, необхідно міняти механізми цієї регіональної політики". Це й стало причиною того, що була почата робота над новою концепцією із залученням експертів Ради Європи й кращих вітчизняних фахівців, пояснив він.

Кримське бачення нової регіональної політики озвучив
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій Гриценко. Він наголосив на тому, що варто чітко дотримуватися принципів, які закладені в Європейській хартії місцевого самоврядування, і чітко розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування й державної влади. Анатолій Гриценко навів ряд прикладів із практики, коли повноваження органів виконавчої влади й місцевого самоврядування переплітаються, у тому числі й при прийнятті бюджету, при управлінні об'єктами комунальної власності, земельними відносинами. Необхідна й чітка адміністративно-територіальна реформа, вважає пан Гриценко. Як приклад він нагадав, що в Ялтинску міську раду депутати обираються жителями всієї Великої Ялти, а в її склад входять сільські й селищні ради, які мають точно такі ж повноваження, як і місто, через що виникають протиріччя.

Пошуку майбутнього оптимального балансу між центральною та регіональною владами присвятила свій виступ голова Чернігівської обласної ради, член делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи Наталія Романова. Вона висловила свою стурбованість питанню чіткого розподілу компетенцій між центральною і місцевою владами. За її словами, коли рада будь-якого рівня приймає рішення, то вона повинна й нести за нього відповідальність. Звичайно ж, у держави мають залишатися певні контролюючі фонкції. Однак, і проти цього застерегла Наталія Романова, необмежений контроль за рішеннями місцевих органів представницької влади і застосування щодо них права "вето" можуть привести до суттєвих звужень повноважень органів місцевого самоврядування. А відтак - до порушення балансу влад.

Голова обласної ради нагадала присутнім, що вже через рік Україна має звітувати перед Радою Європи за імплементацію у вітчизняне законодавство основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування. Час ще лишається. Проте, крім намірів, нашій державі поки що немає чим хвалитись. Пані Романова висловила надію, що запропонований Міністерством регіонального розвитку й будівництва України проект нової Концепції державної регіональної політики Верховною Радою буде обов’язково схвалений.

Після жвавих дискусій учасники конференції прийняли Заключну декларацію, якою вирішили в цілому підтримати проект нової Концепції державної регіональної політики та звернутись до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією прискореного узгодження бачення напрямків здійснення реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та реалізації нової державної регіональної політики, ухвалення на цій основі новітнього законодавства та внесення змін до чинних законів України.

Перебіг конференції та її підсумки погодилися прокоментувати деякі її учасники від Чернігівської областіОлександр Верхуша, голова Городнянської районної ради:

- Ялтинська Міжнародна конференція засвідчила, що регіональна політика в Україні сьогодні формується фактично з чистої сторінки. І це, в деякій мірі, дуже добре. Адже ламати чи змінювати старе нерідко важче чим створювати зовсім нове. І саме тут я вбачаю великий позитив для нашої держави. Фактично нам немає чого ламати, ми можемо створити таку систему взаємовідносин між областями і центром, яка нас найбільше влаштує. На конференції було презентовано різні моделі регіональної політики: бельгійську, російську, французьку, польську, тощо. Проте жодна з них у повній мірі не може відповідати потребам нашої держави. У нас різна історія, різні політичні традиції, різна культура. Не існує універсальної моделі, що підійшла б одразу для всіх. Однак, те, що обов'язково варто нам запозичити у цих держав, так це щире бажання пошуку національного компромісу. Без нього немає майбутнього у жодного народу.

Ганна Кузьменко, голова Прилуцької районної ради:

- На конференції постійно наголошувалося: не можна робити вигляд, що сьогодні не існує проблем у взаємовідносинах представницької та державної влади на місцях. І, до речі, ці проблеми породжені, у першу чергу, існуючою недосконалою законодавчою базою. І лише в останню чергу природу такого конфлікту слід шукати в особистих чинниках. Є справедливою та думка, що повноваження, яких сьогодні так потребують органи місцевого самоврядування, нічого не будуть вартими, якщо вони не будуть підкріплені фінансово. Будуть кошти - буде відповідальність, буде позитивний результат.

Не можу я погодитися з тією тезою, що за державними адміністраціями слід запровадити право призупиняти рішення самоврядного органу або ще як нерідко кажуть ввести "право вето". Ця думка прозвучала з вуст шановного заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва
України Анатолія Ткачука. У такому разі, на моє глибоке переконання, на розвитку місцевого самоврядування в Україні можна буде поставити хрест. Я вважаю, що за державою слід залишити лише виключний перелік делегованих функцій…

І ще, на що обов'язково мені хотілося б наголосити, Концепцію регіональної політики в Україні слід приймати у зв'язці з адміністративно-територіальною реформою і новим Законом про місцеве самоврядування. Без жодного з цих компонентів ефективною владу на місцях не зробити.

Володимир Куніцин, голова Коропської ради:

- Проект Концепції державної регіональної політики, запропонованої Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, передбачає пошук відповідей на актуальні виклики, які постали перед Україною в епоху глобалізації. А ці виклики для нас є досить серйозними.

На моє переконання Концепція регіональної політики в Україні має ґрунтуватися на децентралізації влади і на розширенні місцевого самоврядуванні при обов'язковому фінансовому забезпеченні повноважень. Оце все і сформує новий рівень відповідальності, який ляже на плечі регіональній влади.


На конференції мені довелося бесідувати з деякими своїми європейськими колегами. Вони щиро дивувалися з тієї кількості законодавчих і інших нормативних актів, з якими доводиться сьогодні працювати українським органам місцевого самоврядування. Тому потрібні чіткі і зрозумілі закони, які розподілять повноваження між гілками влади на місцях. Ми вже дійшли до того, щоб, наприклад, прибрати сміття нам потрібен президентський Указ. Але це ж речі елементарні, вони стосуються територіальної громади безпосередньо. До чого ж тут держава?

Микола Сенькович, голова Деснянської районної у місті Чернігові ради:

- Усі регіони України різні - як в економічному плані так, наприклад, і в культурному. Однак, це те, що нас усіх має не роз'єднувати, а навпаки робити єдиними. Як знайти оптимальну формулу для максимальної реалізації ідеї сильної держави через сильні регіони? Чи може це стати "національною ідеєю"? Думаю, що Міжнародна конференція дала відповіді на ці питання…


Мені особливо імпонує, що Рада Європи і Україна рухаються у виробленні нової регіональної політики майже в унісон. Так на сьогодні Рада Європи, повноправним членом якої є і Україна, працює над текстом Європейської регіональної хартії. Про це заявив президент палати регіонів Конгресу місцевої й регіональної влади РЄ Явуз Мілдон. А Кабінет Міністрів України розробляє Концепцію державної регіональної політики. На її підставі планується, що Верховна Рада України прийме свій закон. До речі, текст проекту Концепції про державну регіональну політику, що був на конференції презентований Міністром регіонального розвитку та будівництва України, почесним членом Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Василем Куйбідою, дуже схвально був сприйнятий високими європейськими чиновниками. Це свідчить, що наша держава починає вчитися досить вчасно і адекватно реагувати на виклики, які ставить перед нами час.

Олександр Соломаха, заступник начальника відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю виконавчого апарату обласної ради:

- Цілісної Концепції регіональної в Україні взагалі ніколи не існувало. Майже 17 років своєї незалежності наша держава балансувала між поняттями сепаратизм, регіоналізм та місцеве самоврядування. Нерідко ці поняття або плутались, або просто підмінялися. Фактично лише в останні два-три роки в українському політикумі почалися серйозні дискусії щодо чіткого
визначення понять "регіон" та "регіоналізм". Приємно, що на конференції в Ялті нарешті було запропоновано проект Концепції державної регіональної політики, який підготував Кабмін. У запропонованому проекту Концепції надано чіткий аналіз найбільшим суттєвим викликам, що стоять перед Україною у короткотерміновій і далекій перспективі, вперше дано чітке формулювання державної регіональної політики і регіональному розвитку, визначено напрямки та пріоритети сучасної державної регіональної політики і організації регіональної публічної влади. Очевидно, що шлях від проекту до повноцінного законодавчого акту в нашій державі традиційно довгий. Проте, вселяє оптимізм, що корінних розбіжностей у поглядах на суть цієї концепції у тих, хто на конференції представляв владу і опозицію не було.

Мені особисто імпонував настрій і завзяття, з яким учасники конференції (насамперед представники органів місцевого самоврядування) брали участь в обговоренні і прийнятті Заключної декларації конференції. Відчувалося, що людей турбує майбутнє своїх громад і що існуючі у державі проблеми сьогодні вже не обов'язково розколюють суспільство скажімо на східняків чи західників.

Федос Носенок, голова Чернігівської районної ради:

- Мені не хотілося б щоб Україна продовжувала і далі розвиватися за безперспективним і недалекоглядним принципом: говорити одне, а в реальному житті чинити зовсім інше. Десять років минуло як наш Парламент ратифікував у повному обсязі Європейську хартію місцевого самоврядування. І що ж? Досі основні її положення не імплементовано до чинного законодавства. Наприклад, усупереч Хартії сьогодні районні ради, як і раніше, не мають змоги формувати свої виконавчі органи влади. Тому із призначуваними районними адміністраціями у них постійно виникають конфлікти через те, що їхні функції нерідко дублюються. Необхідно адаптувати вітчизняне законодавство до реальних життєвих умов. За іншої ситуації усі ми
приречені на стагнацію та постійні з'ясовування стосунків між гілками влади. Думаю Міжнародна конференція, учасником якої мав честь бути і я, стимулюватиме центральну державну владу до більш конкретних і зрозумілих дій.
Юрій Горбачов, радник голови обласної ради:

- Вважаю нову Концепцію державної регіональної політики вкрай необхідною для України. По-перше, вона змінює саму філософію діяльності органів державної влади на національному рівні. По-друге, формує розуміння своєї місії органами місцевого самоврядування. А по-третє, збалансовує державний, регіональний та місцевий рівень влад. Усе це надає шанс для успішного просування нашої держави до єдиної Європи та росту добробуту простих людей.Олександр Соха,
спеціально для "Деснянської Правди"
Немає коментарів:

Follow by Email

Чернігів стародавній Веб-камери. Чернігів