2010-09-18

Анекдот про вибори

Кандидат у депутати в ході передвиборчих дебатів каже своєму супернику:
- Є тисяча способів дістати гроші для фінансування виборчої кампанії кандидата, але тільки один з них чесний.
- Який же? - Питає його супротивник.
- А я був впевнений, що ви його знаєте ...

2010-09-11

Звіт Комітету виборців України за підсумками моніторингу підготовки початку кампанії місцевих виборів в Україні.

Комітет виборців України – всеукраїнська громадська організація, яка вже п‘ятнадцять років здійснює комплексний моніторинг виборчих кампаній в Україні на предмет дотримання учасниками виборчого процесу українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів. В межах цього звіт КВУ проаналізував законодавство про місцеві вибори, підготовку політичних партій до виборів, процес формування ТВК.

Законодавство про місцеві вибори
Прийнятий Верховною Радою України Закон України«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам та традиції проведення виборчих процесів Україні. Внесені 30 серпня зміни до Закону про місцеві вибори зняли лише кілька суперечливих норм, але не вирішили низку інших серйозних проблем:
• Змішана пропоційно-мажоритарна виборча система обмежила можливості місцевих лідерів та локальних груп активістів щодо їх впливу на перебіг місцевої виборчої кампанії. «Партизація» місцевих виборів є недемократичною практикою, тому що діяльність місцевого самоврядування на рівні міст та районів не носить політичного забарвлення. Домінування політичних партій залишило поза виборчим процесом значні соціальні та професійні групи населення, що негативно впливатиме на якість роботи місцевих органів влади.

• Прийнятий Закон встановлює нерівні умови для суб’єктів виборчого процесу в питаннях, які стосуються формування виборчих комісій для проведення місцевих виборів. Законом нівелюються принципи пропорційності представництва кандидатів та політичних партій у виборчих комісіях, вводяться суб’єктивні принципи відбору членів комісій та розподілу серед них керівних посад, порушуються засади колегіальності при прийняті виборчими комісіями своїх рішень.
• Прийнятий Закон наділяє Центральну виборчу комісію надмірними повноваженнями щодо здійснення територіальними комісіями своїх повноважень, що несе загрозу політизації їх роботи на місцевих виборах. Враховуючи досвід попередніх кампаній, виборчі спори мають вирішуватися через механізми правосуддя, а не підмінюватись регулюванням ЦВК.
• На організацію чергових місцевих виборів Законом відводиться дуже мало часу, що з рахуванням функціонального навантаження на ЦВК та територіальні виборчі комісії навряд чи позитивно вплине на якість підготовки і проведення виборів.
• Закон не забезпечує прозорість інформації щодо кандидатів на виборах. Виборче законодавство про місцеве вибори не зобов’язує кандидатів в депутати місцевих рад надавати до виборчих комісій свої передвиборчі програми, що негативно вплине на інформованість виборців .
• Прийнятий Закон не використовує у повній мірі можливості Державного реєстру виборців, що створює можливості для маніпулювання зі списками виборців та порушень при внесені до них змін. Робота зі списками виборців надалі здійснюється низкою органів, засади взаємодії між якими не визначені чітко.
• Закриті партійні списки та відсутність самовисування на місцевих виборах не дозволило провести повноцінний відбір кандидатів на посади в місцевих виборів. Використання елементів системи «праймеріз», яке не було урегульовано законодавством, мало більше відношення до електоральних технологій, ніж до процесу визначення територіальними громадами свої лідерів.

• Законодавче регулювання участі громадських організацій у спостережені за виборчим процесом потребує суттєвого удосконалення. Громадські організації не наділені правом складати акти про порушення та отримувати копію протоколів про підрахунок голосів, що не відповідає принципам національного незалежного спостереження. Крім цього, законом передбачені обмеження для громадських організацій за статусом, оскільки лише всеукраїнські організації наділені правом вести спостереження.

Передчасна виборча кампанія, яку розпочали партії
Більшість політичних партій розпочали передвиборчу кампанію задовго до її офіційного старту. Після внесення змін до закону про місцеві вибори, які дозволили брати участь у виборах практично всім партіям, більшість з них почали працювати в режимі повноцінної виборчої кампанії. Найбільш активно по всій країні агітацію розпочали Партія Регіонів, «Сильна Україна», «Батьківщина», «Єдиний центр», «Свобода». В деяких регіонах спостерігається активність УНП, «За Україну», КПУ, ПСПУ, «Союз», УДАР. В окремих містах локально ведуть виборчу кампанію меш відомі партії, місцеві осередки яких будуть висувати кандидатів в міські голови та в депутати місцевих рад: «Вільні демократи», «Совість України», «Родіна», «Рідне місто» тощо.
Агітаційна кампанія полягає в основному в розміщенні зовнішньої реклами, розміщення «прихованої реклами» в місцевих ЗМІ, поширення недостовірної інформації про конкурентів. Кілька партій розгорнули мережу агітаційних наметів.
Разом з тим, неофіційний початок виборчої кампанії вже виявив особливості участі в ній різних політичних сил:
Партія Регіонів. Найбільш структурованою і підготовленою до участі у виборах зараз виглядає Партія Регіонів. Окрім розміщення зовнішньої реклами, були проведений загальноукраїнські та обласні збори Партії Регіонів, до організації яких залучалися ресурси держаних адміністрацій. Також за звітний період спостерігався масовий вступ в Партію Регіонів раніше безпартійних міських голів.
Найбільшою проблемою, з якою стикнулися представники ПР під час підготовки до виборів (особливо у східних та південних регіонах) – це необхідність визначити одного кандидата на посаду міських голів в тих містах, де є декілька претендентів від ПР (наприклад в Одесі, Харкові). Цей процес супроводжувався внутрішніми конфліктами в середині місцевих організацій ПР, які здебільшого так не стали публічними. Не менш болісно проходить процес формування виборчих списків від ПР у місцеві ради: попит перевищує пропозицію.
«Батьківщина». Початок передвиборчої кампанії для «Батьківщини» характеризувався процесами розколів та зміни в керівництві низки обласних організацій. Зокрема це спостерігалося у Львівській, Київській, Харківській, Луганській. Це призвело до того, в певних ключових регіонах «Батьківщина» просто не готова участі у місцевих виборах. Непроста ситуація в цих обласних організаціях зумовлена як внутрішньою складовою і конкуренцією в середині партії, так і інспірована ззовні: через суперечливі судові рішенні і формальні перепони з боку обласних управлінь юстиції.
«Сильна Україна». Головною особливістю ведення агітації «Сильною Україною» стало проведення так-званих «народних праймеріз». Ця кампанія отримала широкий резонанс завдяки потужному інформаційному супроводу. Однак, більшість експертів схиляється до думки, що «праймеріз» «Сильної України» був швидше перевиборчою технологією, а не процедурою прозорого формування списків. Окрім того, «Сильна Україна» не знайшла власних кандидатів у мери кількох великих міст, де ця політична сила має великий рейтинг.

Формування територіальних виборчих комісій.

За оцінками КВУ згідно положень нового Закону про місцеві вибори, діяльність ТВК буде більш суб’єктивною. Обласні і районні ТВК формує ЦВК, в їх склад включаються особи, подані зареєстрованими в цих областях (районах, містах) організаціями партій. Причому 15 членів ТВК формуються з подань осередків партій, які мають у Верховній Раді (по три кандидатури від фракції). Однак на сьогодні в парламенті три фракції представляють блоки партій, а взагалі у ньому представлено 16 політичних партій, чиї осередки можу подати до ТВК аж 48 претендентів на 15 місць. В законі не передбачений жодний механізм відбору членів ТВК від партій, які сформували блоки. ЦВК вирішує кого включати, а кого ні власний розсуд, керуючись лише суб’єктивним критерієм «с врахуванням досвіду роботи в комісіях».
Тому безпроблемним буде затвердження членів ТВК від Партії регіонів та КПУ, в той час як Блок Литвина, Батьківщина-БЮТ і НУНС мають проблеми з узгодженням кандидатур між своїми партійними осередками, які за інформацією з місць переважно готують свої подання окремо.
Також в новій редакції закону відсутній принцип пропорційності розподілу керівних посад в комісії. Тому представники однієї партії можуть зайняти посади більшості (або навіть всіх) територіальних виборчих комісій.
Загалом такий принцип формування ТВК дає переваги тим партіям, які мають більшість в ЦВК.

Громадський контроль за місцевими виборами.

Новий закон передбачає спостерігачів за місцевими виборами від всеукраїнських громадських організацій. Однак для реєстрації таких спостерігачів окрім інших документів потрібна копія статуту, завірена міністерством юстиції України. КВУ звернувся до Міністерства з таким проханням, однак там повідомили, що строк виконання цієї процедури нічим не регламентований. Відтак КВУ звертається до міністерства юстиції України в найближчі терміни завірити копії статутів громадських організацій, які до них з цим звернулися, щоб вони змогли взяти участь у громадському контролі за місцевими виборами.
КВУ також закликає якнайбільшу кількість закордонних і міжнародних інституцій, дипломатичних представництв в Україні взяти участь у спостереженні за місцевими виборами в Україні.
Водночас КВУ обурений тим фактом, що Міністерство закордонних справ України не направило офіційне запрошення місії спостерігачів від ОБСЄ/БДІПЛ для роботи на місцевих виборах в Україні.

Сьогодні в чернігівському Парку культури і відпочинку відкрився третій міський фестиваль середньовічної культури «Мстислав-фест-2010» (фоторепортаж)


Фото авторв.

2010-09-03

Анекдот

Мама, а що це по телевізору показують?
- Це, доню, пташок вбивають.
- А навіщо?
- Щоб не хворіли.

2010-09-01

О собаках и детях


Недавно вспомнился один случай из личного опыта. Дело было давно – лет семь назад. Случилась у меня необходимость посетить один из черниговских банков. Нужно было сделать несколько срочных платежей... Обстоятельства сложились так, что своего маленького трехлетнего сынишку оставить было не с кем. Вот и отправился я с ним в это финансовое учреждение. На входе в операционный зал меня остановил двухметровый детина, представившийся «банковским секьюрити». Тыкая пальцем на наклейку на входной двери, он преградил путь и предложил моего ребенка совершенно одного оставить на улице. Как оказалось, текст на наклейке предупреждал, что вход с собаками и детьми в помещение банка строго запрещен. Я было подумал, что это некая специфическая банковская шутка. Но ошибся. Мне вежливо разьяснили, что этот банк «солидное учреждение в котором такими вещами не шутят». Мои препирательства, как с охранником, так и с вызванным по моему требованию администратором ни к чему не привели. Служащие стояли насмерть как панфиловцы под Москвой. Несолоно хлебавши, я с сыном ретировался домой, так и не осуществив платеж. Лишнее будет говорить, что как клиента банк потерял меня навсегда. Пользоваться его услугами перестали и мои родственники и, даже, некоторые из друзей.

А вот вам еще два совершенно новых из множества других примеров безобразного отношения взрослых к детям.

Несколько недель назад в нашем государстве завершилась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Кто-то счастлив, а кто-то из детей и их родителей остался в расстроенных чувствах. Ведь не для всех есть место под солнцем. И это понятно. Вот только необъяснимой осталась ситуация с скоропостижным изменением правил этой самой вступительной кампании. Не подло ли со стороны нашого дорогого государства было менять правила поступления у ВУЗы как раз под конец учебного года? Вряд ли кто из министерства образования всерьез задумывался над возможными последствиями такого решения. А стоил о бы. Ведь это было едва ли не первое серьезное испытание в жизни наших детей. И провалили его не дети, а взрослые дяди и тети, заставив молодое поколение усомнится в тех прописных истинах, которые с таким усилием учителя многие годы пытались им привить.

Недавно в Нежине случилась трагедия. В интернате для детей с поражением центральной нервной системы с разницей всего в несколько дней умерли четыре ребенка и один взрослый. В причинах смертей и в вопросе «Кто виноват?» правоохранительные органы рано или поздно конечно же разберутся. А я бы хотел обратить внимание на совершенно иной аспект случившегося. Когда о трагедии в интернате рассказали СМИ, многие из высокопоставленных «урядовцев» вдруг прозрели. Оказывается, они понятия не имели в каких нечеловеческих условиях живут сегодня дети с особыми потребностями. Было издано распоряжение проверить все украинские интернаты и доложить о ситуации «наверх». Повезло ли Неженскому интернату или нет (не было бы счастья, да несчастье помогло), но в скорости в нем появились и кондиционеры, и даже у некоторых из воспитанников мобилки.

Говорят, что об уровне цивилизации любого общества можно судить, в том числе, и по тому, как это общество относится к своему подростающему поколению. Существует ли будущее у того общества в котором думают, что пока человек еще маленький, то он вроде как и неполноценный совсем. Можно ли уважать то общество, в котором к детям относятся как к низшим существам? Нет! Ведь дети когда то подрастут и обязательно станут взрослыми. А мы, взрослые, станем старикам. И вот тогда, возможно, мы пожалеем, что в свое время к своим детям относились не как к людям, а как к четвероногим своим друзьям. Но будет уже поздно...

Фото Валерия Шайгородского.

Follow by Email

Чернігів стародавній Веб-камери. Чернігів